MENÜÜ

Saarte Hääle kirjandusvõistlus SERVA PÄÄL 2019

Võistluse auhinnafond on 1000 eurot ja osaleda saab sellel nii luule-, proosa- kui ka draamateostega, mille maht ei ületa 20 000 tähemärki. Kuivõrd konkursi nimi on “Serva pääl”, siis ootavad võistluse korraldajad uudseid vaatenurki ja julgeid teemakäsitlusi. Vormilisi piiranguid autoritele ei seata peale selle, et tööd peavad olema eestikeelsed, nad ei tohi ületada etteantud pikkust ning peaksid moel või teisel käsitlema Saaremaa, Muhumaa ja teiste saartega seotud teemasid.

Iga võistlusele toodud käsikiri peab olema kolmes eksemplaris, varustatud vabalt valitud märgusõnaga ning lisatud kinnine ümbrik, milles autori nimi ja kontaktandmed. Ümbrikule tuleb samuti kirjutada teose märgusõna. Käsikirju ei tagastata ega retsenseerita.

Võistlustöid oodatakse 30. septembriks 2019, oktoobris-novembris valib žürii koosseisus Jaak Urmet, Ülo Tuulik, Aarne Mägi, Kadri Rabi ja Mehis Tulk välja parimad, kes pärjatakse 22. novembril Kuressaares Saare KEK-i keskuses toimuval pidulikul üritusel. Parematest võistlustöödest on kavas välja anda ka kogumik.

Käsikirjad on oodatud aadressil Kohtu 1, 93819 Kuressaare, lisainfo mehis.tulk@saartehaal.ee

Žürii liige Jaak Urmet: “Proosa puhul on alati hea mõte tekst järgmisel päeval värske pilguga üle lugeda. “Võib ka kellelegi, näiteks endale või kassile kõvahäälselt ette lugeda. Kui kass ära läheb, siis on oht, et kirjeldus läks liiga pikaks. Luule puhul rõhutaksin, et traditsioonilise riimluule kõrval tasub alati kaaluda eneseväljendamise võimalusena ka vabavärsis luulet.”

Žürii liige Ülo Tuulik: “Võib olla on seda küll liiga palju tahta, aga osavõtjatelt ootan oma peaga mõtlemist, oma silmadega nägemist ja keelelist andekust.