MENÜÜ

Privaatsusteave

OÜ RAADIO KADI privaatsusteave

Sissejuhatus

25.05.2018 jõustus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 2016/679, isikuandmete kaitse üldmäärus, millest tuleneb kohustus informeerida eraisikutest kliente nende isikuandmete töötlemisest.

1. Isikuandmete kaitse
Isikuandmed on andmed, mida OÜ Raadio Kadi kogub klientide soovitud teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks (kvaliteetse teenuse tagamiseks, küsimuste lahendamiseks). Delikaatsete isikuandmete töötlemist (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 2016/679) OÜs Raadio Kadi ei toimu.
OÜ Raadio Kadi kohustub kaitsma klientide isikuandmeid ja nende privaatsust. Me ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, v.a nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või meievahelise sõlmitud lepingu täitmiseks.

2. Isikuandmete kasutamine ja töötlemine

2.1. Peamiselt kasutatakse Teie isikuandmeid Teiega kokkuleppel Teile teenuse osutamiseks.
Teie isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks (Eesti Post – ajalehtede kojukanne).
Samuti võime jagada Teie isikuandmeid, kui selline vajadus tuleneb kuritegude uurimisest, kohtunõuete täitmisest, Teie vajaduste täitmisest, seoses müügi, ostu, ühinemise, reorganiseerimise, finantseerimise, likvideerimise, lõpetamise või sarnase ettevõtmisega seotud toiminguga. Sellistel puhkudel kinnitame, et võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et Teie isikuandmed oleksid piisavalt kaitstud.

2.2. Loosimistel ja muudel sarnastel ettevõtmistel osalemiseks vajaliku info kogumisel kasutatakse saadud isikuandmeid selleks, et võidu korral oleks võimalik Teiega ühendust võtta. Kui auhinna on välja pannud mõni teine lepingupartner, edastatakse Teie isikuandmed temale võitjaga ühenduse saamiseks.

2.3. Kui tellite ajalehte, on Teie andmeid (nimi, aadress, e-arve püsimakselepinguga tellijatel ka isikukood ja pangakonto), vaja teenuse osutamiseks. Lisaandmed (telefoninumber, e-meiliaadress) on vajalikud infovahetuseks kvaliteetse teenuse osutamisel. Kui tellite meilt reklaamiteenust (kuulutuse või reklaami avaldamine ajalehes, sh veebis, reklaami eksponeerimine raadios), on Teie andmeid (nimi, aadress) vaja teenuse osutamiseks. Lisaandmed (telefoninumber, e-meiliaadress) on vajalikud infovahetuseks kvaliteetse teenuse osutamisel.

3. Kogutud andmete säilitamine

Isikustamata tehnilisi veebilehtede andmeid säilitatakse tähtajatult.
Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Privaatsusteave on mõeldud Teile informatsiooni edastamiseks selle kohta, millist teavet meie ettevõte Teie kohta kogub ja kuidas seda kasutatakse. Kui Teil on küsimusi, mis puudutavad Teie isikuandmete kasutamist, võtke palun ühendust meiega järgmise e-postiaadressi vahendusel kadi@kadi.ee.

4.2. Kui Te soovite teada saada, kas meie ettevõte töötleb Teie isikuandmeid või soovite ligipääsu oma isikuandmetele, palun võtke ühendust meiega järgmise e-postiaadressi vahendusel kadi@kadi.ee.

4.3. Kaitsmaks isikuandmeid ja isiku identifitseerimist võimaldavat infot, mida sisestate meie internetikeskkonnas, kasutame füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid. Selliselt uuendame ja testime kasutatavaid kaitsetehnoloogiaid regulaarselt. Meie internetivõrgud on kaitstud tulemüüride ja sissetungimist avastava tarkvaraga. Ligipääs Teie isikuandmetele on lubatud vaid nendele töötajatele, kes vajavad sellist informatsiooni Teile kokkulepitud teenuse osutamiseks või muul seaduslikul alusel.

4.4. Me kasutame mõistlikke meetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid ja meie tegevus on allutatud asjakohase infoturbe kehtivale seadusandlusele, kuid peame vajalikuks märkida, et ükski internetileht või andmebaas ei ole lõpuni turvaline ehk nn “häkkimiskindel”. Kaitske end ja aidake meil ennetada arvutikuritegusid sellega, et hoiate ja kaitsete oma paroole (salasõnu) väga tähelepanelikult.

4.5 Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid. Teenuskeskkondades kogutakse lisaks isikuandmeid teenuste osutamiseks ja isikute tuvastamiseks. Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Andmeid kogutakse veebilehtede külastatuse ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

Iga organisatsioonis, nii ka meie ettevõttes võivad toimuda muutused, seetõttu võib tekkida vajadus privaatsusteavet muuta ja täiendada. Muudatused avaldame samal privaatsusteabe infolehel.